จำนวนนักเรียน ป.6 รายโรงเรียน

Displaying 1-20 of 1 result.
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ25562557255825592560256125622563256425652566
อนุบาลวัดคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่71637266739181829475102
บ้านคลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่5861585339453136293325
บ้านเนินตาลคลองใหญ่คลองใหญ่7675548487597545406262
บ้านตาหนึกคลองใหญ่คลองใหญ่1399141615108101016
นคราศึกษาคลองใหญ่คลองใหญ่-----------
จุติพรคลองใหญ่คลองใหญ่-----------
บ้านโขดทรายหาดเล็กคลองใหญ่1171111211310979-
บ้านคลองมะขามหาดเล็กคลองใหญ่5243425462756157685748
บ้านหาดเล็กหาดเล็กคลองใหญ่17101481118101045
บ้านคลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่171013812111522112416
บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)ไม้รูดคลองใหญ่3329352034242129223025
บ้านหนองม่วงไม้รูดคลองใหญ่8128106471151011
วัดห้วงโสมไม้รูดคลองใหญ่16171010119921059
วัดช้างทูนช้างทูนบ่อไร่2921212328292436153225
บ้านด่านชุมพลด่านชุมพลบ่อไร่91115131214121113206
บ้านปะเดาด่านชุมพลบ่อไร่1415161418181717111320
บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลด่านชุมพลบ่อไร่2527212232191827221827
เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนนทรีย์บ่อไร่1621161822142413241515
บ้านสระใหญ่นนทรีย์บ่อไร่1717171720182414211919
ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)นนทรีย์บ่อไร่10711131314126111518