จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ

วันที่จำนวนหนังสือรับวิชาการงบประมาณบริหารทั่วไปบุคคลอื่นๆ
28 ก.พ.6772113-
27 ก.พ.671351-7-
23 ก.พ.6785--4-
22 ก.พ.67723-2-
21 ก.พ.67154--83
20 ก.พ.6782-24-
19 ก.พ.671161-22
16 ก.พ.6773--4-
15 ก.พ.671481-5-
14 ก.พ.671122-43
13 ก.พ.67125125-
12 ก.พ.6794--41
9 ก.พ.67521-21
8 ก.พ.6753--2-
7 ก.พ.67105--42
6 ก.พ.671244-22
5 ก.พ.6795--22
2 ก.พ.67932122
1 ก.พ.67137-141
31 ม.ค.67822-31