อัตราค่าบำรุงการศึกษา

ปีการศึกษาภาคเรียนชั้นปีคำบำรุงการศึกษา 
25662ม.1/120,000
25662ม.1/25,160
25662ม.1/32,080
25662ม.1/42,080
25662ม.1/52,080
25662ม.1/62,080
25662ม.1/72,080
25662ม.1/82,080
25662ม.1/92,080
25662ม.2/120,000
25662ม.2/25,160
25662ม.2/32,080
25662ม.2/42,080
25662ม.2/52,080
25662ม.2/62,080
25662ม.2/72,080
25662ม.2/82,080
25662ม.2/92,080
25662ม.3/120,000
25662ม.3/25,160