สถิตินักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4
จำแนกตามประเภทการสมัคร

ลำดับประเภท25582559256025612562
 รวม309284330343301
1นักเรียนสอบคัดเลือกแผนวิทย์-คณิต-อังกฤษ18----
2นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนวิทย์-คณิต-อังกฤษ33----
3นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน2819182719
4นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป---64
5นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนศิลป์-คณิต3628686149
6นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทย์-คณิต10652584844
7นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนทวิศึกษา-1613--
8นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน191212156
9นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป---1211
10นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์-คณิต117201211
11นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทย์-คณิต722324623
12นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนทวิศึกษา--3-9
13นักเรียนห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-เกาหลี-ญี่ปุ่น (SP-L)-32312126
14นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ (SP-S)-31353536
15นักเรียนห้องเรียนพิเศษสองภาษา (MEP)2035103026
16นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted)3130303030
17นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวอลเลย์บอล----2
18นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนักดนตรีวงโยธวาทิต----3
19นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย----1
20นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์----1