สถิติการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้

ปี ก.ศ.CAIE-bookYoutubeWebsiteVDOPowerPointไฟล์เสียงอื่นๆรวม
2563-91230252-49154
2564212550462171216
2565221214270-60162
2566--76221-1955