พื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการ 7 ตำบล ได้แก่
  1. ตำบลวังกระแจะ
  2. ตำบลบางพระ
  3. ตำบลหนองเสม็ด
  4. ตำบลหนองโสน
  5. ตำบลหนองคันทรง
  6. ตำบลท่าพริก
  7. ตำบลท่ากุ่ม