คลังเก็บผู้เขียน: อาคม สุวรรณประเสริฐ

แนะนำโปรแกรมนำเสนอ Prezi

Prezi คืออะไร

Prezi คือ โปรแกรมนำเสนอแบบ Nonlinear เป็นการนำเสนอแบบไม่ได้เป็นแบบลำดับ สไลด์ที่ 1 ไปสไลด์ที่ 2 แต่เป็นการนำเสนอบนหน้าจอเดียว หากต้องการดูในรายละเอียด ก็สามารถขยายเพื่อดูในแต่ละส่วนได้อิสระ

Prezi ต่างจะโปรแกรมนำเสนอที่เราคุ้นเคย เช่น Microsoft PowerPoint, Google Slide ฯลฯ นอกจากวิธีการนำเสนอที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ (สามารถจัดลำดับการนำเสนอได้ด้วย) แล้ว ยังต่างกันตรงวิธิการออกแบบการนำเสนอที่เป็นอิสระ จะวางอะไร ตรงไหน ใหญ่เล็กอย่างไรก็ได้ เพราะสามารถขยายดูได้ตอนที่นำเสนอ

Prezi เป็นบริการแบบออนไลน์ ทั้งแบบฟรี และเสียเงินค่าบริการ (แบบเสียค่าบริการจะมีโปรแกรมให้สามารถทำงานแบบออฟไลน์-ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต-ได้)

 

สูตรตัดคำนำหน้าชื่อ ใน Excel

=IF(LEFT(C4,7)=”เด็กชาย”,MID(C4,8,LEN(C4)-7),IF(LEFT(C4,8)=”เด็กหญิง”,MID(C4,9,LEN(C4)-8),IF(LEFT(C4,3)=”นาย”,MID(C4,4,LEN(C4)-3),IF(LEFT(C4,6)=”นางสาว”,MID(C4,7,LEN(C4)-6)))))