สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี

Displaying 1-20 of 1 result.
วันที่ม 1ม 2ม 3ม 4ม 5ม 6รวม
29 ก.พ.2567313125731
28 ก.พ.2567-1--1911
27 ก.พ.25671-4451630
26 ก.พ.2567-----11
25 ก.พ.2567-----11
23 ก.พ.25673-3562037
22 ก.พ.256721-131320
21 ก.พ.256714231314
20 ก.พ.256723-151223
19 ก.พ.2567-3-371225
18 ก.พ.2567---2--2
17 ก.พ.2567---2--2
16 ก.พ.25674188161956
15 ก.พ.256711235921
14 ก.พ.2567125381231
13 ก.พ.256744155928
12 ก.พ.25671-595525
9 ก.พ.256781328113025115
8 ก.พ.2567183451334
7 ก.พ.256741325318