จำนวนนักเรียนแยกห้องเรียน

ชั้นปีที่ห้อง 1ห้อง 2ห้อง 3ห้อง 4ห้อง 5ห้อง 6ห้อง 7ห้อง 8ห้อง 9ห้อง 10รวม
           1,957
ม.1303639404039403940343
ม.2253638383837373738324
ม.3303340383939394140339
ม.438302931313634363030325
ม.540332333353331363028322
ม.619233336383431333027304