จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ

Displaying 1-11 of 1 result.
กลุ่มสาระผอ. คศ.3รองฯ คศ.3รองฯ คศ.2ครู คศ.4ครู คศ.3ครู คศ.2ครู คศ.1ครูผู้ช่วยพนักงานราชการครูอัตราจ้างครูต่างชาติลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวรวม
รวม122-30232793612022138
 1-1----------2
 -21----------3
ภาษาไทย----233------8
คณิตศาสตร์----1112--1---15
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี----87521----23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม----24312----12
สุขศึกษาและพลศึกษา----1-31-----6
ศิลปะ----2-21-1---6
การงานอาชีพ----111------3
ภาษาต่างประเทศ----3773-412-238
สนับสนุนการสอน------11----2022