สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)

ประเภทผลงานไม่ระบุปี2559256025612562256325642565
1-------
ผลงานครู53108195227832639329250
ผลงานนักเรียน-497561406271442
ผลงานผู้บริหาร-3432---
ผลงานโรงเรียน1381532-
ศึกษาดูงาน-434----
อบรม/สัมมนา-45102719---